Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Presvetog srca Isusova i sv. Ladislava, Mali Raven, Križevci.

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Presvetog srca Isusova i sv. Ladislava, Mali Raven, Križevci. Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja na crkvi Presvetog srca Isusova i sv. Ladislava, Mali Raven, Križevci. Premda stabilnost građevine nije narušena, niti je došlo do značajnih oštećenja…