Grb i geslo

Grb i geslo prvoga Bjelovarsko-križevačkog biskupa mons. Vjekoslava Huzjaka

Grb i geslo mons. Vjekoslava Huzjaka izražavaju s jedne strane kršćanski univerzalizam i spasenjsku stvarnost koju nam je Bog darovao u svojemu Sinu Isusu Kristu, dok s druge strane označavaju ukorijenjenost Crkve u konkretnu povijesnu stvarnost u kojoj ljudi žive i ostvaruju Božji plan s njima. Štit grba podijeljen je u dva dijela, crveni i bijeli. Na crvenom dijelu ističe se drevni znak Krista: stilizirana grčka slova hi i ro, kao početna slova imena Xριστός – Krist. U vrijeme progona kršćani su se služili tim znakom za međusobno prepoznavanje, dok progonitelji nisu razumjeli o čemu se radi. Bijeli znak Krista označava bjelinu euharistije, u kojoj nam se Krist daje kao hrana za život vječni, u nekrvnoj žrtvi Novog saveza, kao vrhuncu ljubavi Božje prema čovjeku. Crvena boja je boja mučeništva, koje je bilo i ostalo najsjajniji oblik svjedočanstva za Krista i Crkvu. Na crvenom se polju nalaze i dvije zvijezde, koje su uzete iz grba Grada Križevaca i označuju konkatedralno sjedište nove biskupije. Na bijelom polju u dnu štita nalazi se stilizirana obrambena kula iz grba Grada Bjelovara i označava sjedište nove biskupije, koje se nalazi u Bjelovaru, gradu koji je nastao kao vojno središte u tjeskobnu i tešku vremenu turskih ratova. No kula simbolizira sigurnost i čvrstoću i podsjeća nas na svetopisamski tekst o čvrstom gradu koji nam podiže Gospodin (usp. Iz 26,1), što je nagovještaj nebeskoga grada Jeruzalema, proslavljene Crkve, u kojemu je Bog »sve u svima« (usp. Ef 1,23; 1Kor 12,6). Crveno i bijelo polje štita također simboliziraju našu domovinu i ljubav prema njoj u svjetlu Kristove euharistijske žrtve. Geslo »Ljubiti Boga i bližnjega«, inspirirano Kristovom zapovijedi ljubavi, odražava upravo ono što se nalazi na grbu. Krist nas je ljubio i sebe sama predao za nas, za naše spasenje. Ljubeći njega i mi smo svi, predvođeni biskupom, dužni živote položiti za braću u novoj Bjelovarsko-križevačkoj biskupiji.