Bjelovarsko-križevačka biskupija

Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

pri Ordinarijatu Bjelovarsko-križevačke biskupije.

Budući da je pred dvije godine u našoj Biskupiji osnovano Povjerenstvo za zaštitu maloljetnih i ranjivih osoba, svi koji imaju na tom području unutar crkvenih zajednica pitanja i poteškoća, mogu se javiti povjereniku, Stjepanu Ptičeku, generalnom vikaru na broj telefona 043/638-320, 091/100 29 47, putem emaila: generalni.vikar@biskupija-bk.hr ili na adresu: Stjepan Ptiček, generalni vikar, Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar.