Životopis Mons. Vjekoslav Huzjak

Mons. Vjekoslav Huzjak biskup bjelovarsko – križevački

Rođen je 25. veljače 1960. godine u Jalžabetu, župa Jalžabet, Zagrebačka nadbiskupija – sad Varaždinska biskupija, od oca Matije i majke Štefanije, rođene Sović. Ima jednog brata, Josipa, koji je oženjen i ima tri sina. Osnovnu školu pohađao je u Jalžabetu, a nakon toga, 1975. godine ulazi u Nadbiskupsko dječačko sjemenište na Šalati u Zagrebu, gdje završava klasičnu gimnaziju u Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika 1979. godine. Iste godine odlazi na odsluženje vojnog roka. Godine 1980. stupa u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu i upisuje se na Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1986. godine, po rukama blagopokojnoga kardinala Franje Kuharića. Do 1991. godine vrši službu kapelana u župi i Hrvatskome nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, a od 1991. do 1993. godine službu upravitelja župe Savica-Šanci u Zagrebu.
Prigodom uspostave novih biskupija, Varaždinske i Požeške, 1997. godine, inkardiniran je u kler Varaždinske biskupije. Godine 1993. odlazi na poslijediplomski studij u Rim. Na Papinskomu sveučilištu Gregorijani 1995. godine postiže licencijat iz fundamentalne teologije. Od 1995. do 1999. studira na Papinskome orijentalnom institutu, gdje postiže licencijat iz istočnih crkvenih znanosti, a na istom učilištu 2002. godine postiže doktorat, tezom Teološko-duhovna vizija kulture u naučavanju pape Ivana Pavla II. koje se odnosi na kršćanski Istok.

Godine 1999. imenovan je ravnateljem Središnje ustanove Hrvatske biskupske konferencije za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, zbog čega se prije dovršetka studija vratio u domovinu. Iste godine imenovan je generalnim tajnikom HBK-a i tu službu vršio je do imenovanja za biskupa. Sveti otac Ivan Pavao II. ubrojio ga je među svoje kapelane u travnju 2001. godine. Od 2000. godine predaje na Katoličkome bogoslovnom fakultetu i Katehetskom institutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor je više radova s područja teologije i kulture.

Dana 5. prosinca 2009. godine Apostolska nuncijatura u RH objavila je vijest da je sveti otac Benedikt XVI. osnovao Bjelovarsko-križevačku biskupiju i za prvog biskupa imenovao mons. Vjekoslava Huzjaka.