Utemeljenje i uspostava biskupije

BENEDIKT BISKUP
SLUGA SLUGU BOŽJIH
na trajni spomen

Potaknut brigom za veće duhovno dobro povjerenih mu vjernika, časni naš brat, kardinal Svete Rimske Crkve, Josip Bozanić, nadbiskup i metropolit zagrebački, zbog brojnosti stanovnika koji borave na području pod njegovom crkvenom vlašću, zamolio je ovu Apostolsku Stolicu da se izdvajanjem dijela područja od te Nadbiskupije osnuje nova Biskupija. Nakon što smo čuli pozitivno mišljenje časnoga brata Marija Roberta Cassarija, naslovnoga nadbiskupa truentinskog i apostolskog nuncija u spomenutom narodu, po savjetu Kongregacije za biskupe smatramo da zaista treba ispuniti upućenu molbu, što će ubuduće zasigurno pridonositi spasenju duša. Stoga, vrhovnom Našom vlašću, određujemo sljedeće: .od Zagrebačke nadbiskupije odvajamo dekanate: Bjelovarski, Cirkvenski, Čazmanski (osim župe Vrtlinska), Garešnički, Križevački, Vrbovečki i Zelinski te od tako izdvojenih dekanata osnivamo Bjelovarsko-križevačku biskupiju, kojoj sjedište određujemo u gradu Bjelovaru, a ondje postojeću župnu crkvu, posvećenu Bogu u čast svete Terezije Avilske, uzdižemo na stupanj i dostojanstvo katedralne crkve obvezujući Te da se u njoj, prema pravnoj odredbi, ustanovi kanonički kaptol. K tomu, rektorsku crkvu, posvećenu Bogu u čast Svetoga Križa koja se nalazi u gradu Križevcima, urešujemo naslovom i dostojanstvom konkatedralne crkve, sa svim pravima, počastima i povlasticama te dužnostima i obvezama koje pripadaju crkvama te vrste. Nadalje, novu Bjelovarsko-križevačku biskupiju izabiremo za sufragansku Metropolijskoj stolici zagrebačkoj, a njezina biskupa podvrgavamo metropolitskom pravu nadbiskupa te Metropolijske Crkve. Ostalo, pak, neka se uredi prema zakonima kanonskog prava. Provedbu ovoga što smo odredili povjeravamo ranije spomenutom časnom bratu Mariju Robertu Cassariju, dajući mu sve potrebne i odgovarajuće ovlasti, kao i ovlast da za izvršenje rečenoga subdelegira bilo kojeg služitelja u crkvenom dostojanstvu, uz obvezu da Kongregaciji za biskupe pošalje vjerodostojan primjerak akta’ o provedbi navedenoga. Želimo, konačno, da se ova Naša Konstitucija poštuje, kako sada tako i ubuduće, a sve što bi joj se protivilo nema nikakva učinka. Dano u Rimu, pri Svetom Petru, petoga dana mjeseca prosinca, godine Gospodnje 2009., pete godine Našega Pontifikata.

Papa Benedikt XVI.

biskup

BENEDIKT BISKUP
SLUGA SLUGU BOŽJIH
ljubljenom sinu Vjekoslavu Huzjaku

Iz klera Crkve Varaždinske, dosadašnjem tajniku Hrvatske biskupske konferencije, izabranom biskupu nove Bjelovarsko-križevačke biskupije, pozdrav i apostolski blagoslov. Budući da smo Mi, nasljednik blaženoga Petra, Apostolskom konstitucijom »De maiore spirituali bono« u Hrvatskoj istodobno osnovali Bjelovarsko-križevačku biskupiju i odredili da bude sufraganska Metropolijskom sjedištu zagrebačkom, prvo joj je trebalo odrediti Predstojnika. Nakon što smo čuli mišljenje Kongregacije za biskupe, tebe ljubljeni Sine, urešenog potrebnim darovima te iskusnog u crkvenim poslovima, smatramo sposobnim da njome upravljaš. Stoga te, vrhovnom Našom vlašću, imenujemo Bjelovarsko-križevačkim biskupom sa svim pravima i obvezama. Dopuštamo da ređenje primiš od bilo kojeg katoličkog biskupa izvan grada Rima, poštujući liturgijske zakone i s tim da prije toga, prema svetim kanonima, položiš ispovijest katoličke vjere i prisegu vjernosti Nama i Našim nasljednicima. Povjeravamo Ti također da s ovim pismom upoznaš svoj kler i narod te ih potičemo da te s ljubavlju prihvate i ostanu s tobom povezani. Konačno nastoj, ljubljeni Sine, ojačan darovima Duha Tješitelja, za povjerene ti vjernike tako se brinuti da oni iz dana u dan rastu u čvrstoj vjeri, u radosnoj nadi a povrh svega u djelotvornoj ljubavi, kraljici svih vrlina. A svjetlo i mir Krista, Spasitelja ljudskog roda, po zagovoru Blažene Djevice Marije, neka uvijek bude s tobom i s novom, veoma nam dragom, Bjelovarsko-križevačkom crkvenom zajednicom. Dano u Rimu, pri Svetom Petru, petog dana mjeseca prosinca, godine Gospodnje 2009., pete Našega Papinstva.

Papa Benedikt XVI.