Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Presvetog srca Isusova i sv. Ladislava, Mali Raven, Križevci.

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Presvetog srca Isusova i sv. Ladislava, Mali Raven, Križevci. Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja na crkvi Presvetog srca Isusova i sv. Ladislava, Mali Raven, Križevci. Premda stabilnost građevine nije narušena, niti je došlo do značajnih oštećenja…

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, Nova Rača

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, Nova Rača Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. Premda stabilnost građevine nije narušena, niti je došlo do značajnih oštećenja te je crkva uporabljiva s preporukama PN2 potrebno je…

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Franje Ksaverskog, Bojana, Čazma

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Franje Ksaverskog, Bojana, Čazma Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja Crkve Sv. Franje Ksaverskog. Premda stabilnost građevine nije narušena, niti je došlo do značajnih oštećenja te je crkva uporabljiva s preporukama PN2 potrebno je izvršiti konstrukcijsku…

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Sv. Duha, Veliki Grđevac

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Sv. Duha, Veliki Grđevac Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja crkve Sv. Duha. Premda stabilnost građevine nije narušena, niti je došlo do značajnih oštećenja te je crkva uporabljiva s preporukama PN1 potrebno je izvršiti konstrukcijsku obnovu i…

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Antuna Padovanskog, Gušćerovec, Sveti Petar Orehovec

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Antuna Padovanskog, Gušćerovec, Sveti Petar Orehovec Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja crkve Sv. Antuna Padovanskog. Stabilnost građevine je narušena, došlo je do značajnih oštećenja te je crkva označena N2 oznakom. Potrebno je izvršiti konstrukcijsku obnovu…

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Tri kralja, Stara Plošćica, Ivanska

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Tri kralja, Stara Plošćica, Ivanska Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja Crkve Sv. Tri kralja. Premda stabilnost građevine nije narušena, niti je došlo do značajnih oštećenja te je crkva uporabljiva s preporukama PN2 potrebno je provesti…

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Margarete, Gornji Dubovec, Križevci

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Margarete, Gornji Dubovec, Križevci Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja Crkve Sv. Margarete kao mjere zaštite i očuvanja, te cjelovita obnova crkve. Crkva je nakon pregleda stručnjaka prema klasifikaciji uporabljivosti dobila oznaku N2 – neuporabljiva. Serija…

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Margarete, Dubrava

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Margarete, Dubrava Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja Crkve Sv. Margarete kao mjere zaštite i očuvanja, te cjelovita obnova crkve. Premda stabilnost građevine nije narušena, niti je došlo do značajnih oštećenja, te je crkva uporabljiva s…

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Katarine, Samarica Ivanska

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Katarine, Samarica Ivanska Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja Crkve Sv. Katarine kao mjere zaštite i očuvanja, te cjelovita obnova crkve koja podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnog dobra, sanaciju štete od potresa, ojačanje konstrukcije i prilagodbu suvremenim…

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Presvetog Trojstva, Veliko Trojstvo

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Presvetog Trojstva, Veliko Trojstvo Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja crkve Presvetog Trojstva kao mjere zaštite i očuvanja, te cjelovita obnova crkve. Stabilnost građevine je narušena, došlo je do značajnih oštećenja, te je crkva označena kao PN2,…