Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kurije Župnog dvora u Vrbovcu, Krste Frankopana 2, Vrbovec

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kurije Župnog dvora u Vrbovcu, Krste Frankopana 2, Vrbovec Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektne dokumentacije, provedba konstrukcijske obnove Župnog dvora u Vrbovcu i sanacija štete koja je nastala nakon potresa 22. ožujka 2020. godine. U unutrašnjosti kurije vidljive su pukotine na lukovima, svodovima…

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kurije Župnog dvora, Gradec 93, Gradec

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kurije Župnog dvora, Gradec 93, Gradec Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektne dokumentacije, provedba konstrukcijske obnove kurije Župnog dvora u Gradecu i sanacija štete koja je nastala nakon potresa 22. ožujka 2020. godine. Na jugozapadnom dijelu fasade otvorile su se pukotine, koje su vidljive…

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Vida, Krste Frankopana 2, Vrbovec

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Vida, Krste Frankopana 2, Vrbovec Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektne dokumentacije, provedba konstrukcijske obnove crkve sv. Vida i sanacija štete koja je nastala nakon potresa 22. ožujka 2020. godine. Otvorile su se pukotine na lukovima iznad bočnih prozora, a te se…

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Župne crkve sv. Petra apostola, Preseka 2, Preseka

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Župne crkve sv. Petra apostola, Preseka 2, Preseka Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektne dokumentacije, provedba konstrukcijske obnove Župne crkve sv. Petra apostola i sanacija štete koja je nastala nakon potresa 22. ožujka 2020. godine. Na vanjskom dijelu crkve došlo je do pucanja zida…

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Nikole, Hrašćina 1, Hrašćina

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Nikole, Hrašćina 1, Hrašćina Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektne dokumentacije, provedba konstrukcijske obnove Župne crkve sv. Nikole i sanacija štete koja je nastala nakon potresa 22. ožujka 2020. godine. Izvršit će se statičko ojačanje u vidu postave zatega u lukove i…

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Jurja Mučenika, Rakovec 58, Rakovec

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Jurja Mučenika, Rakovec 58, Rakovec Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektne dokumentacije, provedba konstrukcijske obnove crkve sv. Jurja Mučenika i sanacija štete koja je nastala nakon potresa 22. ožujka 2020. godine. Najozbiljnija oštećenja pretrpio je zabatni zid na samom ulazu u građevinu,…

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kapele sv. Benedikta, Gornji Kraljevec bb, Hrašćina

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kapele sv. Benedikta, Gornji Kraljevec bb, Hrašćina Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektne dokumentacije, provedba konstrukcijske obnove kapele sv. Benedikta i sanacija štete koja je nastala nakon potresa 22. ožujka 2020. godine. Otvorile su se pukotine na bočnim lukovima, kao i na spoju dijelova…